Мэдээ

Төрийн албан хаагчдын нэгдсэн ЯВГАН АЛХАЛТЫН АРГА хэмжээ зохион байгуулагдлаа.

Тус алхалтанд 54 төрийн байгууллага, 300 гаруй албан хаагчид оролцлоо.