Мэдээ

Сонгон шалгаруулалт

 Нэг. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх иргэнд тавигдах болзол:

 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Дээд боловсролтой байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй байх;
 • Сэтгэцийн өвчин эмгэггүй байх;
 • Цэргийн алба хаасан байх;
 • Тухайн орон нутагт төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй байх;
 • Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрээгүй байх;
 • Төрийн албанд эргэж орох эрхгүйгээр хугацаа зааж халсан бол уг хугацаа дууссан байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр нийтийн албанд ажиллах эрх хасах ял шийтгүүлсэн бол уг хугацаа дууссан байх.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Шалгалтад бүртгүүлэхээр гаргасан хүсэлт; (хүсэлтийг цахимаар бөглөнө.)
 • Төрийн албан хаагчийн анкет; (анкетыг цахимаар бөглөнө.)
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг;
 • Иргэний үнэмлэх;
 • “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг;
 • Цэргийн алба хаасан тухай баримт бичиг;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй бол энэ тухай нотолсон баримт.

Баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэн бүртгэлд хамрагдах боломжгүйг анхаарна уу.


Одоогоор ажлын байр зарлагдаагүй

Хавсралт файл

Нэр Файл
Файл Файл үзэх

Хуцаалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.