Мэдээ

Сонгон шалгаруулалт

 Нэг. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх иргэнд тавигдах болзол:

 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Дээд боловсролтой байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй байх;
 • Сэтгэцийн өвчин эмгэггүй байх;
 • Цэргийн алба хаасан байх;
 • Тухайн орон нутагт төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй байх;
 • Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрээгүй байх;
 • Төрийн албанд эргэж орох эрхгүйгээр хугацаа зааж халсан бол уг хугацаа дууссан байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр нийтийн албанд ажиллах эрх хасах ял шийтгүүлсэн бол уг хугацаа дууссан байх.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Шалгалтад бүртгүүлэхээр гаргасан хүсэлт; (хүсэлтийг цахимаар бөглөнө.)
 • Төрийн албан хаагчийн анкет; (анкетыг цахимаар бөглөнө.)
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг;
 • Иргэний үнэмлэх;
 • “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг;
 • Цэргийн алба хаасан тухай баримт бичиг;
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй бол энэ тухай нотолсон баримт.

Баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэн бүртгэлд хамрагдах боломжгүйг анхаарна уу.


АНГИЛАЛ ЦЭСНЭЭС АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХЭСЭГ РҮҮ ОЧНО УУ!

Хавсралт файл

Нэр Файл
Файл Файл үзэх

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.