Мэдээ

Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 онд хийх ажлын төлөвлөгөө


Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл